GO SAFE

Beveiligingsdiensten

Beveiligings diensten

Securimon zorgt voor een professionele beveiliging van uw bedrijf of organisatie en levert een uitgebreid pakket aan bewakings- en beveiligingsdiensten.

Objectbeveiliging

Om welk object het ook gaat, Securimon verzorgt landelijk de gehele bewaking van objecten..


Receptiediensten

De bewaking van uw bedrijf, organisatie of instelling verdient 24 uur per dag aandacht. U loopt immers niet alleen na sluitingstijd risico’s. Juist overdag hebt u door de hectiek niet altijd zicht op alle activiteiten rondom uw bedrijf..

Evenementen

Beveiliging op evenementen is de laatste jaren enorm toegenomen door de helaas dreigende criminaliteit. Toch wilt u als organisatie een succes maken van uw evenement. Een goede sfeer is bepalend, de veiligheid..

Cameratoezicht

Met het netwerk videosysteem van Securimon heeft u de controle. U bent verlost van uw zorgen en heeft alle voordelen van een effectief systeem..


Mobiele surveillance

Surveillance, ofwel preventieve controlerondes op variabele momenten verlagen de kans op inbraak in uw bedrijfspand of ontvreemding van uw goederen op het bedrijfsterrein..

Collectieve mobiele surveillance

Collectieve beveiliging houdt in dat een groot aantal bedrijven in een bepaald gebied gezamenlijk betaalt voor permanente aanwezigheid van één of meer surveillancewagens op het terrein..

Alarmopvolging

Securimon is graag uw partner als het om alarmopvolging gaat. Onze ervaren surveillanten zijn altijd snel op de bewuste locatie om de oorzaak van het alarm te achterhalen. Een controle om en in het pand vindt in dat geval standaard plaats, evenals..

Brand -en sluitronde

Brand-/sluitronde dient ter voorkoming van inbraakgevoelige en brandgevaarlijke situaties. De beveiligingsbeambte voert op een afgesproken tijdstip een ronde in het gebouw uit en controleert alle ruimtes op nog aanwezige personeel, mogelijke insluipers..

Drugscontroles

Als gevolg van de toenemende aanwezigheid van verdovende middelen in onze maatschappij, neemt de vraag om opsporing en controle hiervan toe, de zogeheten drugscontroles..


Meer weten?

Neem dan contact met ons op middels onze contactpagina.