GO SAFE

Drugscontroles met honden

Drugshonden
Als gevolg van de toenemende aanwezigheid van verdovende middelen in onze maatschappij, neemt de vraag om opsporing en controle hiervan toe, de zogeheten drugscontroles. Securimon heeft zich gespecialiseerd in de meest effectieve vorm van drugscontrole: het inzetten van drugshonden met beveiligers. In de wereldwijde strijd tegen verdovende middelen heeft de inzet van deze drugshonden, bewezen een doelmatige en preventieve werking te hebben. Met regelmatige drugscontroles wordt een signaal afgegeven dat gebruik en verhandeling van verdovende middelen niet wordt getolereerd, hetgeen leidt tot afname van overlast.
De drugshond is inzetbaar voor controle van personen, voertuigen, gebouwen en goederen. Controles worden door de drugshondenteam op professionele en discrete wijze uitgevoerd.

Securimon voert onder meer drugscontroles uit op:
– warehouse
– scholen
– evenementen en horeca
– transport

Drugscontrole warehouse

Warehouse hebben in toenemende mate te kampen met gebruik van verdovende middelen onder personeel en handel binnen in het warehouse. Securimon biedt de mogelijkheid drugscontroles uit te voeren met eigen gediplomeerde beveiligers. In samenspraak met de manager stelt securimon een plan van aanpak op, dat tot doel heeft de aanwezigheid van verdovende middelen te minimaliseren dan wel uit te sluiten. Hiertoe worden lockers en ruimtes geïnspecteerd, maar eveneens kunnen aanwezigen worden gecontroleerd op bezit van verdovende middelen. Gebleken is de 100% pakkans tijdens de drugscontroles in de warehouse een preventieve en effectieve werking hebben en gestalte geven aan zero tolerance-beleid.

Drugscontrole scholen

Scholen hebben in toenemende mate te kampen met gebruik van verdovende middelen onder leerlingen en handel binnen de school. Securimon biedt de mogelijkheid drugscontroles op scholen uit te voeren met eigen gediplomeerde beveiligers. In samenspraak met de schoolleiding stelt securimon een plan van aanpak op, dat tot doel heeft de aanwezigheid van verdovende middelen te minimaliseren dan wel uit te sluiten. Hiertoe worden lockers en ruimtes geïnspecteerd, maar eveneens kunnen aanwezigen worden gecontroleerd op bezit van verdovende middelen. Daarnaast worden schoolleiding en docenten geïnformeerd over hoe drugsgebruik te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Gebleken is dat drugscontroles op scholen een preventieve en effectieve werking hebben en gestalte geven aan zero tolerance-beleid.

Drugscontrole evenementen en horeca

Evenementen en horeca-locaties vormen doorgaans gelegenheid tot gebruik van verdovende middelen. Gemeenten en organisatoren willen dit voorkomen: zowel gebruik als verhandeling is onwenselijk. (Preventieve) drugscontroles tijdens evenementen en in horeca zijn hierbij niet meer weg te denken. Securimon kan met behulp van de drugshond verdovende middelen bezoekers van evenementen en horeca controleren op bezit van verdovende middelen. Bij evenementen wordt het evenemententerrein vooraf geïnspecteerd op aanwezigheid van drugs. Met drugscontroles kunnen evenementen en horeca nagenoeg worden vrijgehouden van aanwezigheid van verdovende middelen. Hiermee draagt Securimon tevens bij aan het waarborgen van de veiligheid van bezoekers.

Drugscontrole transportsector

Binnen de transportsector worden – al dan niet bewust – regelmatig verdovende middelen vervoerd. Om dit tegen te gaan en verdovende middelen te kunnen opsporen, voert securimon met de drugshond controles uit.
De drugshond is professioneel opgeleid en is gecertificeerd voor het opsporen van de volgende drugs:

– Cocaïne
– Heroïne
– GHB
– LSD
– Marihuana
– MDMA
– Methamphetamine
– PCP

Meer weten?

Neem dan contact met ons op middels onze contactpagina.