GO SAFE

Brand-/sluitronde

Brand-/sluitronde dient ter voorkoming van inbraakgevoelige en brandgevaarlijke situaties. De beveiligingsbeambte voert op een afgesproken tijdstip een ronde in het gebouw uit en controleert alle ruimtes op nog aanwezige personeel, mogelijke insluipers.  Verder worden open ramen en deuren afgesloten. Ter voorkoming van brand wordt gecontroleerd op  niet uitgezette fornuizen, koffiezetapparaten, gasbranders, machines die uitgezet dienen te worden etc. Verder gaat de aandacht naar geblokkeerde vluchtroutes, het functioneren van nooddeuren, noodverlichtingen, brandmeldinginstallaties en aanwezigheid van blusmiddelen.

Bij het constateren van onregelmatigheden licht de beveiligingsbeambte de betreffende instanties in. Tenslotte schakelt hij het alarmsysteem in en controleert de inschakeling bij de alarmcentrale. Uiteraard wordt er  een rapportage met  bijzonderheden achtergelaten.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op middels onze contactpagina.